Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

4.0 5 35 Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

Gia chủ sinh năm 1956 Bính Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1991; 1946; 1951; 1955; 1958; 1964; 1969; 1976; 1981. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân.

Advertisement
Nội dung chi tiết

Gia chủ sinh năm 1956 Bính Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1991; 1946; 1951; 1955; 1958; 1964; 1969; 1976; 1981. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân - 1

 • 1

  1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 2

  1991 (Tân Mùi - Lộ bàng thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 3

  1946 (Bính Tuất - Ốc thượng thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 4

  1951 (Tân Mão - Tòng bách mộc)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 5

  1955 (Ất Mùi - Sa trung kim)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 6

  1958 (Mậu Tuất - Bình địa mộc)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 7

  1964 (Giáp Thìn - Phú đăng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 8

  1969 (Kỷ Dậu - Đất trạch thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 9

  1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 10

  1981 (Tân Dậu - Thạch lựu mộc)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Advertisement
Advertisement