Mô hình chăn nuôi gà

  -  Lượt xem: 3.448 lượt
Nuôi gà cũng cần có các kiến thức cơ bản. Bởi những điều kiện môi trường, thức ăn cũng ảnh hưởng đến chất lượng chăn nuôi
www.lamsao.com
Từ khóa bài viết: nuôi gà, cách nuôi gà, mô hình nuôi gà


Thứ Sáu, ngày 31/10/2014