Mô hình chăn nuôi gà

  -  Lượt xem: 3.952 lượt
Nuôi gà cũng cần có các kiến thức cơ bản. Bởi những điều kiện môi trường, thức ăn cũng ảnh hưởng đến chất lượng chăn nuôi
www.lamsao.com
Nội dung chi tiết

Mời các bạn xem Video giới thiệu mô hình nuôi gà

i
Từ khóa bài viết: nuôi gà, cách nuôi gà, mô hình nuôi gà
Thứ Sáu, ngày 21/11/2014