Lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng

4.0 35

Một số hình ảnh cũ của Hội đô thành hiếu cổ (hoạt động từ 1914 - 1945 tại Huế) mô tả những nghi lễ, lễ hội ở phố phường, hoàng cung tại cố đô Huế gợi nhớ một thời kỳ đã qua gắn liền với sinh hoạt kinh đô nhà Nguyễn trước đây.

www.lamsao.com
Nội dung chi tiết

Một điều đáng quý là tác giả các bức ảnh đa số là người Việt Nam như ông Tang Vinh, Đang Châu vốn làm việc cho khách sạn Morin cũ tại Huế hay tại các cơ quan phụ trách nhiếp ảnh.

Loạt ảnh dưới đây được chọn lọc từ kho lưu trữ nhiếp ảnh của Hội đô thành hiếu cổ chưa từng được công bố với khoảng 9.000 ảnh chụp tại Đông Dương giai đoạn 1885 - 1954.
 
Quan và lính hầu vua Bảo Đại trong ngày vua đăng quang
 
Lễ hội trên đoạn sông Phủ Cam
 
Lễ mừng thọ “tứ thập niên” vua Khải Định: Kỳ đài treo cờ hoàng gia ở cột cờ chính và rất nhiều cờ, phướn xung quanh
 
Trang phục thái tử Khải Định trong ngày lễ
 
Đội voi ngự của Tử Cấm Thành triều Nguyễn ngày Quốc khánh.
 
Nghi lễ nghinh đón vua Thành Thái
 
Các quan quỳ trước sân chầu trong lễ mừng thọ vua Khải Định
 
Sắp xếp đội ngự binh ở cửa Ngọ Môn chuẩn bị khởi hành đi lễ tế Nam Giao.
 
Trang phục quan văn trong lễ tế Nam Giao.
 
Vũ công hoàng gia mang khiên đang hát dưới sự điều khiến của  1 quan "nhạc công".
 
Lính của vua mang cờ.
 
Võ quan mang kiếm, giáo đứng cạnh trống lễ hội.
 
Vật tế trời trong lễ tế Nam Giao.
 
Bộ phận bếp của vua đang làm thịt và nấu các món từ dê, lợn, bò sau lễ.
 
Kiệu của vua Nguyễn đang đi giữa đường phố Huế dưới sự bảo vệ cẩn mật của hàng quan, lính trong một ngày lễ cung đình.