Làm thế nào để xóa trang web đã xem

4.0 35

Lịch sử các trang web đã xem được lưu lại trong cookie, mỗi trình duyệt thì có cách xóa riêng, sau khi xóa xong bạn có thể cài đặt chế độ không lưu lại lịch sử web theo ý muốn.

www.lamsao.com
Nội dung chi tiết

Xóa lịch sử web trong Internet Explorer

 • 1

  Vào tap "Tool" trên trình duyệt web >>> chọn "Option ..."

 • 2

  Chọn "Delete" như hình bên dưới

 • 3

  Đánh dấu check vào ô cookie >>> click nút "Delete" bên dưới để xóa cookie.

Xóa lịch sử web cookie trên FireFox

 • 1

  Vào "Tool" >>> "Option"

 • 2

  Click chọn "Privacy" >>> chọn dòng "remove individual cookie" như hình bên dưới

 • 3

  Chọn hình thức xóa cookie: Xóa theo từng thư mục web hoặc xóa tất cả cookie

Từ khóa bài viết: xóa cache, lịch sử trang web, xóa cookie