Làm sao để tắt máy tính mà nick chát vẫn online

Bạn có thể để nick sáng ngay cả khi không lên mạng bằng cách làm như sau: Lamsao thân tặng bạn đọc mỹ phẩm Hàn Quốc cho 8/3 thêm rạng rỡ
www.lamsao.com
Nội dung chi tiết

Bạn có thể để nick sáng ngay cả khi không lên mạng bằng cách làm như sau:

Chọn Messenger==>Preferences==>Connection==>Firewall with no proxies==>apply ==>ok==>nick & pass ==>sau đó thoát nick ra

Tuy nhiên xin lưu ý là nếu các bạn để nick sáng như vậy thì dễ bị ăn chửi cho cái tội xem thường người khác, người ta hỏi mà ko trả lời . Dùng cách này vẫn nhận được tin nhắn khi online trở lại.

Nếu các bạn sư dụng cách đăng kí = điện thoại di động

Soạn tin IN NICK PASS gửi tới 8269

thì tin nhắn được gửi về điện thoại.

hoặc bạn có thể vào: http://wwwl.meebo.com/ để online cả năm

Từ khóa bài viết: máy tính, nick chát, ẩn nick