Làm sao để tắt máy tính mà nick chát vẫn online

Bạn có thể để nick sáng ngay cả khi không lên mạng bằng cách làm như sau: Lamsao thân tặng bạn đọc thực phẩm Hàn Quốc cho sức khỏe mãi bền lâu
www.lamsao.com
Nội dung chi tiết

Bạn có thể để nick sáng ngay cả khi không lên mạng bằng cách làm như sau:

Chọn Messenger==>Preferences==>Connection==>Firewall with no proxies==>apply ==>ok==>nick & pass ==>sau đó thoát nick ra

Tuy nhiên xin lưu ý là nếu các bạn để nick sáng như vậy thì dễ bị ăn chửi cho cái tội xem thường người khác, người ta hỏi mà ko trả lời . Dùng cách này vẫn nhận được tin nhắn khi online trở lại.

Nếu các bạn sư dụng cách đăng kí = điện thoại di động

Soạn tin IN NICK PASS gửi tới 8269

thì tin nhắn được gửi về điện thoại.

hoặc bạn có thể vào: http://wwwl.meebo.com/ để online cả năm

Từ khóa bài viết: máy tính, nick chát, ẩn nick