Hướng dẫn văn cúng mùng 3 Tết ra mắt hành binh

Mùng 3 Tết hàng năm có tục cúng hành binh hành sư, tôn vinh sự nghiệp. Mùng 3 cũng là ngày nhiều gia đình tổ chức lễ đưa chân gia tiên kết thúc 3 ngày cúng Tết. Lamsao thân tặng bạn đọc combo quà tặng "bếp từ Sharp & cây lau nhà Sooxto"
www.lamsao.com
Nội dung chi tiết
 • 1

  Lễ cúng:

  -  1 bình bông, 1 đĩa 5 thứ trái cây , 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang , 3 chun rượu , 3 chun trà .
  -  1 dĩa mứt, 1 miếng bánh tét (bánh chưng), 1 dĩa nhỏ muối , gạo.
  -  1 con gà trống luộc.

 • 2

  Lời khấn:

  - Tịnh pháp giới chân ngôn: ôm lam, ôm sĩ lâm ( 3 lần)
  - Án Thổ Địa chân ngôn : Nam mô tam mãn đa một đà nằm, ấn độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha ( 3 lần)

  Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm..., con tên ...tuổi ...hộ khẩu thường trú ...phường...quận...

  Con cùng gia đình ra mắt chư Thần chu niên, Nhựt  Nguyệt chư Thần , Tổ Thầy, Tổ Nghiệp nghề của con là ...

  Cúi xin chư vị độ trì tân niên phước lộc, gia sự bình an, nghiệp nghề thăng tiến , mọi sự hanh thông ...

  Nam mô Phổ cúng dường Bồ tát , ma ha tát.
  - Lạy 3 lạy .