Hướng dẫn chọn tuổi xông đất tết 2012 – năm Nhâm Thìn

4.0 5 35 Hướng dẫn chọn tuổi xông đất tết 2012 – năm Nhâm Thìn

Theo cổ truyền, đầu năm người ta hay tìm người xông đất cho nhà mình để năm đó được may mắn hơn. Đối với nhiều người xông đất đầu năm được chủ nhà quý mếm vì mang lại tài lộc, nhưng cũng vì vậy nên nhiều người sợ xông đất đầu năm, lỡ được người lại xui mình hoặc xui mình thì được người. Do đó bạn có thể tham khảo trước các tuổi sau để xem mình đi xông đất có hợp không nhé!

Advertisement
Nội dung chi tiết

 

Đối với chủ nhà là Nam

 • 1

  Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất, thí dụ : Nhâm Dần, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi,…

 • 2

  Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu, thí dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Mậu Ngọ,…

 • 3

  Chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn khách xông đất có hành can Ất, Nhâm, Tân, thí dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Tân Mão, Tân Sửu,…

   

Đối với chủ nhà là Nữ

 • 1

  Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, chọn khách xông đất có hành can Bính , Mậu, Tân, thí dụ :  Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Dần, Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Dậu,…

 • 2

  Chủ nhà tuổi Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất, thí dụ : Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Ất Mùi, Ất Tỵ,…

 • 3

  Chủ nhà tuổi Dần , Thân, Tỵ, Hợi , chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu , thí dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Bính Ngọ, Mậu Thân,…

 • 4

  Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi , chọn khách xông đất có hành can Ất, Tân, thí dụ : Ất Mùi, Ất Tỵ, Tân Dậu, Tân Mão,…

   

Ghi chú 

Chỉ cần chú ý đến hàng CAN của khách xông đất, không cần chú ý đến hàng CHI tuổi của người đó. Cần tránh những tuổi tuy được hàng CAN nhưng lại CHÍNH XUNG với CHI tuổi mình. Thí dụ : Tý xung với Ngọ, Mão xung với Dậu, Thìn xung với Tuất, Sửu xung với Mùi.

Chọn mệnh sinh, bỏ mệnh khắc theo sơ đồ dưới.

Hướng dẫn chọn tuổi xông đất tết 2012 – năm Nhâm Thìn - 1

Thí dụ : Chủ nhà mệnh Thủy nên chọn người xông đất có mệnh Kim.
Thí dụ : Chủ nhà tuổi Đinh Sửu, nên chọn người xông đất tuổi Nhâm Thân, Nhâm Dần hoặc Nhâm Ngọ, Nhâm Tý…

 

Ngoài ra cụ thể hơn, bạn có thể đọc thêm chọn tuổi xông đất đầu xuân Xông đất tết 2012

 • 1

  Chọn theo tuổi 

  Chủ nhà tuổi TÝ  nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu

  Chủ nhà tuổi SỬU  nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý

  Chủ nhà tuổi DẦN  nên chọn người tuổi  Ngọ, Tuất, Hợi

  Chủ nhà tuổi MÃO nên chọn người tuổi  Tuất, Hợi, Mùi

  Chủ nhà tuổi THÌN nên chọn người tuổi  Dậu, Thân, Tý

  Chủ nhà tuổi TỴ  nên chọn người tuổi Thân, Dậu, Sửu

  Chủ nhà tuổi NGỌ  nên chọn người tuổi Mùi, Dần, Tuất

  Chủ nhà tuổi MÙI  nên chọn người tuổi Ngọ, Hợi, Mão

  Chủ nhà tuổẫoTHÂN  nên chọn người tuổi Tỵ, Tý,Thìn

  Chủ nhà tuổi DẬU  nên chọn người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu

  Chủ nhà tuổi TUẤT  nên chọn người tuổi Mão, Dần, Ngọ

  Chủ nhà tuổi HỢI  nên chọn người tuổi Dần, Mão, Mùi

 • 2

  Chọn theo mệnh 

  Chủ nhà mệnh Kim  nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim

  Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc

  Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ

  Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả

  Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ

 • 3

  Chọn theo trạch lưu niên

  Năm nay người 19-28-37-46-55-64-73  được trạch Phúc, tốt

  Năm nay người 20-29-38-47-56-65-74  được trạch Đức, tốt

  Năm nay người 17-26-35-44-53-62-71  đượctrạch Bảo, tốt

  Năm nay người 18-27-36-45-54-63-72  được trạch Phúc, tốt

  Những tuổi còn lại là trạch : Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử đều xấu

Advertisement
Advertisement