Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G

4.0 5 35 Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G

Hiện nay, đa số các Game trên iTunes Store đều yêu cầu iPhone phải có ứng dụng Game Center để có thể cài đặt. Với các thiết bị Apple có Firmware mới thì việc này tương đối dễ dàng, nhưng với iPhone 3G cùng Firmware 4.2.1 thì việc này tương đối “khó nuốt”.

Advertisement
Nội dung chi tiết
 • 1

  Trước hết bạn tải về tập tin Game Center  tiến hành giải nén tập tin và chuyển sang bước 2.

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 1
 • 2

  Truy cập Cydia trên iPhone 3G, chuyển qua tab Search và gõ GC Patcher, tiến hành cài đặt GC Patcher cho iPhone.

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 2
 • 3

  Tải về và cài đặt phần mềm 91 PC Suite. Nếu máy tính đã cài đặt sẳn thì bạn hãy chuyển qua bước 5, nếu chưa có, bạn tiến hành tải về tại đây (~40MB). Sau khi tải về, bạn tiến hành cài đặt phần mềm.

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 3
 • 4

  Bạn hãy mở 91 PC Suite lên, kết nối iPhone với máy tính. Tiến hành cài đặtPandaDeamon cho iPhone để PC Suite có thể kết nối đến iPhone và dễ dàng thao tác với hệ thống. Bạn tiến hành cài đặt PandaDeamon cho iPhone theo cách bên dưới.

  Chuyển giao diện 91 PC Suite sang tiếng Anh

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 4
 • 5

  Chuyển qua tab System và nhấn chọn Reinstall PhoneDeamon.

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 5
 • 6

  Mở 91 PC Suite và chuyển sang tab System, sao đó chọn tiếp tùy chọn Files

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 6
 • 7

  Tại giao diện mới, bạn chuyển qua tùy chọn File System và tìm đến đường dẫn “/Applications”. Sau đó dùng tùy chọn Upload Directory để copy thư mục Game Center~iphone.app trong thư mục tải về ở bước 1 vào iPhone.

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 7
 • 8

  Tiếp tục upload tập tin N82AP.plist tại 1 trong các thư mục ở bước 1 vào đường dẫn “/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app” và thiết lập "755" tại dòng Authorization.

  Lưu ý : Tùy theo iPhone của bạn đang ở tình trạng nào mà ta dùng file N82AP.plist trong thư mục phù hợp. 

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 8
 • 9

   Upload tiếp tục tập tin Gamed vào đường dẫn “/usr/libexec” và tập tincom.apple.gamed.plist vào đường dẫn “/System/Library/LaunchDaemons”. Tất cả đều thiết lập "755" tại dòng Authorization

  Hướng dẫn cài đặt Game Center cho iPhone 3G - 9
Advertisement
Advertisement