Dạy đàn: Những nốt nhạc cơ bản (phần 2)

4.0 5 35 Dạy đàn: Những nốt nhạc cơ bản (phần 2)

Ở bài 1, chúng ta đã biết những nốt nhạc cơ bản ứng với 6 dây của đàn ghi ta. Bài 2 tiếp tục giới thiệu với các bạn cung đàn ứng với các nốt nhạc trên đàn ghi ta. Mời các bạn cùng theo dõi.

Nội dung chi tiết