Dạy đàn: Những nốt nhạc cơ bản (phần 2)

4.0 35

Ở bài 1, chúng ta đã biết những nốt nhạc cơ bản ứng với 6 dây của đàn ghi ta. Bài 2 tiếp tục giới thiệu với các bạn cung đàn ứng với các nốt nhạc trên đàn ghi ta. Mời các bạn cùng theo dõi.

www.lamsao.com
Nội dung chi tiết
i
Từ khóa bài viết: Đàn ghi ta, học đàn, âm nhạc