Bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết nguyên đán

4.0 5 35 Bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết nguyên đán

Cúng giao thừa là một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, dưới đây là bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết cho bạn tham khảo. Bài cúng giao thừa ngày tết.

Advertisement
Nội dung chi tiết

Cúng giao thừa là một trong những nét đẹp truyền thống của phong tục đẹp của người Việt Nam từ người xưa. Trong đêm giao thừa nhà nhà đều cúng lễ ngoài trời và cúng lễ trong nhà .Đồng thời chuẩn bị chu đáo để đón người đến xông đất, mang tài thần vào nhà. Cùng xem bài cúng giao thừa cho ngày 30 tết thật phù hợp nhất.

 • 1

  Văn khấn gia tiên: ( Cúng giao thừa trong nhà trước, nếu có thờ Ông bà)

  Bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết nguyên đán

  Chuẩn bị bài cúng gia thừa trong ngày 30 Tết

  - Kính nghe:  

  Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh
  Gia phong hàm lạc tứ thời xuân.
  Nhân tiết giao thừa năm Tân Mão, tử tôn chúng con là: …… cung nghinh tiên tổ hồi giáng gia đường, chứng giám lòng thành, thụ kỳ lễ vật, khuôn phù gia nội đắc bình an.

  Con nhất tâm bái thỉnh:

  Bản cảnh Thành hoàng đại vương, Truy hồn sứ giả, thiếp phách quan quân, trì phan đồng tử, dẫn lộ tướng quân, bản gia thổ địa, bản xứ long thần tiếp dẫn vong linh chư vị gia tiên … (đọc tên những người thờ phụng) lai đáo gia đường, chúng minh công đức. Duy nguyện, chư tôn hiền thánh, khứ tự xuy phong, lai như xiết điện, bảo hộ tiên tổ giang phó gia đường, duy nguyện: tổ tiên giám cách, nguyện than phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó gia đường, chứng minh công đức.

  Con nhất tâm bái thỉnh:

  Cao cao chi tổ, viễn viễn chi tông, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội, bà cô ông mãnh; Hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đẳng đẳng sảnh linh, trùng trùng quyến thuộc, phục hồi gia nội, tả hữu phân ban, thượng hạ trung bàn, chứng minh công đức.

  Con nhất tâm bái thỉnh:

  Gia tiên bản phái, nội ngoại túc thanh, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thư lễ, hoặc lược điền viên, pong thanh thụ lập, văn vọng lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mặc khiên, khí số chung linh, tài năng tế mỹ.Nguyện giáng gia đường, chứng minh công đức.

  Con nhất tâm bái thỉnh:

  Gia trung phụng tự, tứ thời bát tiết, liệt vị tôn linh:

  Cung thỉnh:

  (Thờ ai thì đọc tên người đó kèm theo chữ: chân linh vị tiền).
  Duy nguyện: tử tôn bất thác, bảo hộ tử tôn, giang phó gia đường thụ tử cúng dàng.

  Khất cầu:

  Tiên tổ phù trì, tôn linh bảo hộ chúng tôn, xuân lai cát khánh, hạ đáo bình an, thu miễn tam tai, đông nghinh bách phúc, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an.

  Bạn đọc có thể tham khảo bài văn cúng giao thừa trong nhà tại đây: Hướng dẫn bài văn khấn giao thừa trong nhà

 • 2

  Khấn giao thừa ngoài trời:  (Bài cúng giao thừa)

  Bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết nguyên đán-2

  Bài cúng giao thừa ngày 30 Tết

  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  - Kính nghe:

  Năm cũ đã hết kính cẩn tiễn đi
  Năm mới vừa sang hân hoan rước đến!
  Vào thời giao thừa, giờ Tý, mồng Một tháng Giêng năm Nhâm Thìn, khánh đản Đức Di Lặc Tôn Phật.

  Nay đệ tử chúng con: .................................................. ............................
  .................................................. .................................................
  Tại (địa chỉ): .................................................. ..................................


  Kính mừng tiết Nguyên Đán đã đến, làm lễ trừ tịch, sửa soạn hương, hoa, đăng, trà, quả, thực hiến cúng giao thừa.

  Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
  Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
  Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Nam mô Hộ Pháp Thiện Thần Chư Thiên Bồ Tát.

  Cung tống cựu niên:

  Canh Dần niên, Ngụy Vương hành khiển.
  Tam thập lục phương chi thần, Khúc Tào phán Quan.

  Cung nghinh tân niên:

  Tân Mão niên, Trịnh Vương hành khiển
  Mộc tinh chi thần, Khúc Tào phán quan.

  - Cẩn cáo:

  Tôn thần bản gia, Thổ công địa chủ, Ngũ phương vạn phúc phu nhân.
  Bản gia Đông Trù tư mệnh Táo phủ thần quân.
  Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần.
  Ngũ phương long mạch, Tiền hậu địa chủ tiếp dẫn Tài thần, Hỷ thần các vị tôn thần cùng chân linh gia tiên nội ngoại, lai lâm án toạ, chứng giám lòng thành, thụ tư cúng dàng.

  - Khấn nguyện:

  Gia hộ toàn gia an lạc, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo, tám tiết hưởng vinh quang phúc thọ, hoạ đi phúc đến, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

  - Kính mong: 

  Chứng giám lòng thành ân chiêm vạn vọng.

  Đệ tử đồng gia kính lễ.

  Bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết nguyên đán-3

  Bài cúng giao thừa cho ngày 30 Tết ngoài trời

  Trên đây là bài cúng giao thừa trong ngày 30 Tết bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng trong những ngày cuối năm.

  Bạn có thể tham khảo các bài viết hữu ích khác về việc chuẩn bị, sắp xếp bàn thờ, cúng lễ ngày Tết trên Lamsao.com:

  >> Hướng dẫn bài văn khấn lễ giao thừa ngoài trời

  >> Hướng dẫn văn cúng gia tiên vào ngày mồng 1 Tết

  >> Hái lộc đêm giao thừa thế nào để may mắn cho cả năm?

   

Advertisement
Advertisement