Cách gửi thư điện tử trong Gmail

4.0 35

Gmail, hay còn gọi là Google Mail ở Đức và Anh là một dịch vụ e-mail trên nền web và e-mail POP3 miễn phí do Google cung cấp (Theo Wikipedia). Hiện nay, số người dùng Gmail rất đông đảo và chiếm đại đa số trong lĩnh vực gửi/nhận Email. Qua clip này, bạn sẽ học được cách tạo mới một thư điện tử (Email) trong dịch vụ Gmail.

Cách gửi thư điện tử trong Gmail
Nội dung chi tiết
Top 10: Xem nhiều trong tuần