Cách cài gmail cho iphone?

4.0 5 35 Cách cài gmail cho iphone?

Cài gmail cho iphone

Advertisement
Nội dung chi tiết

Cry: nhấp vào “Setting” ở góc trên bên phải của trang.

Embarassed: nhấp chọn thẻ “Forwarding and POP/IMAP”.

Foot in mouth: chọn “Enable IMAP” để bật chức năng IMAP.

Frown: trên iPhone của bạn, nhấp vào “Setting”.

Innocent: tiếp theo, nhấp “Mail”.

Kiss: nhấp “Add Account”.

Laughing: cuối cùng, nhấp “Other” và chắc chắn rằng thẻ “IMAP” đã được chọn. 

Advertisement
Advertisement