Bài văn khấn Tết Hàn thực mùng 3/3 Âm lịch

4.0 35

Ngày Tết Hàn Thực sắp tới rồi, cùng xem bài văn khấn để cúngvào ngày Tết Hàn Thực vào ngày mùng 3/3 âm lịch sao cho thật chính xác và đúng cách nhất nhé.

Bài văn khấn Tết Hàn thực mùng 3/3 Âm lịch
Nội dung chi tiết
 • 1

  Ý nghĩa Tết Hàn thực

  Tết Hàn thực là một ngày lễ diễn ra vào ngày 3/3 Âm lịch. Theo phục tục xưa của người Trung Quốc, vào ngày này mọi người kiêng nổi lửa nấu ăn mà chỉ ăn những đồ ăn nguội đã được chuẩn bị từ trước. Chính vì vậy Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.

  Hiện nay người Việt Nam vào tiết Hàn Thực vẫn nổi lửa nấu nướng bình thường và thường làm bánh trôi bánh chay để tượng trưng cho tết Hàn Thực. Chính vì vậy ngày Tết Hàn Thực này còn được gọi là Tết Bánh Trôi - Bánh Chay.

  Bài văn khấn Tết Hàn thực mùng 3/3 Âm lịch
  Văn khấn Tết hàn thực
 • 2

  Sắm lễ cho Tết Hàn thực

  Bài văn khấn Tết Hàn thực mùng 3/3 Âm lịch-1

  Bánh trôi bánh chay với nhiều màu sắc

  Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực gồm: Hương, hoa, trầu cau và 5 (hoặc 3 bát) bánh trôi, 5 (3 bát) bánh chay dâng lên bàn thờ. Tết Hàn Thực ngày 3 tháng 3 khi cúng Tổ Tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau.

 • 3

  Văn khấn tết Hàn Thực

  Ngoài việc làm bánh trôi bánh chay thì văn khấn Tết hàn thực là một phần không thể thiếu.

  Bài văn khấn Tết Hàn thực mùng 3/3 Âm lịch

  Bài văn khấn Tết hàn thực


  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

  - Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

  Tín chủ (chúng) con là:...........

  Ngụ tại:………………………

  Hôm nay là ngày……………………….. gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

  Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ..................... cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

  Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!